Instrucţiuni de editare


Instrucţiunile de editare sunt concepute conform exigenţelor internaţionale, fiind obligatorii pentru toţi participanţii cu lucrări în cadrul Conferinţei.

Este foarte important să folosiţi stilul pentru paginaţie oferit în instrucţiuni, deoarece materialele care nu respectă aceste condiţii vor fi returnate pentru a fi corectate.
   1.  Redactarea lucrărilor se va face în limba română, cu diacritice, pe format A4, la 1 rând, având toate marginile (sus, jos, stânga, dreapta) de 2 cm.
   2.  Titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman 12, bold, centrat, la 5 cm faţă de partea superioară a paginii.
   3.  La două rânduri de titlu se vor scrie autorii, precizând titlul ştiinţific şi instituţia, cu Times New Roman 12.
   4.  La două rânduri de numele ultimului autor se va scrie rezumatul lucrării în limba română cu Times New Roman 10 italice, 200-300 cuvinte .
   5.  Dupa rezumat, la doua randuri se vor scrie intre 3 si 8 cuvinte cheie care sa furnizeze indicii despre tematica principala prezenta in lucrare 
   6.  La două rânduri după cuvintele cheie se începe scrierea textului, cu Times New Roman 12, la un rând. Stilul citatelor din text - cu Times New Roman 11, Italic.
   7.  Figurile şi tabelele se numerotează şi se introduc în text, iar bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării conform exigenţelor internaţionale.
   8.  Lucrarea se va extinde pe un număr de pagini, care nu se numerotează, dupa cum urmează :
             - studii teoretico-experimentale destinate prezentării,explicării sau analizării unor teorii psihologice cu /fără metode experimentale, maxim 20 de pagini ( inclusiv tabelele, graficele şi referinţele bibliografice);
             - studii şi cercetări aplicative (de ex.: metode noi de intervenţie şi consiliere psihologică.)10-15 pagini ( inclusiv tabelele, graficele şi referinţele bibliografice);
             - studii de caz, 5-7 pagini inclusiv tabelele, graficele şi referinţele bibliografice);
             - prezentarea de metode de intervenţie psihologică şi de consiliere considerate a avea eficienţa bine determinată sau metode şi tehnici originale, 5 pagini (inclusiv tabelele, graficele şi referinţele bibliografice) ;
   9.  Se acceptă maxim 1 lucrare cu autor principal sau unic.
  10.  Lucrările acceptate vor fi publicate într-un volum ce va avea cod ISBN.

Căutare
Bookmarks