Secţiuni

 

 

Lucrările ştiinţifice care vor fi prezentate la a X -a ediţie a Conferinţei Naţionale cu participare internaţională ,,Consilierea şcolară între provocări şi paradigme ” 

/Lucrari_stiintifice_2018.doc

 

 

 

 

 


Prezentarea/audierea lucrărilor se va face în secţiunile:

1.  Consilierea psihologică a elevului şi a grupului de elevi  
2.  Consilierea psihologică a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale
3.  Consilierea vocaţională
4.  Consilierea psihologica a familiei
5.  Consilierea psihologică a cadrelor didactice şi a consilierilor
6.  Preocupări ale cadrelor didactice privind activităţile de consiliere şcolară şi educaţională

 

Căutare
Bookmarks